Odborný program

Pátek 10. 5. 2024

08.00 - 17.00 Registrace účastníků

09.00 - 09.20

Slavnostní zahájení

  prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA - děkan LF UK Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. - ředitel FN
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. - předseda SMOS
doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

09.20 - 09.45

Úvodní přednáška

  Ohlédnutí za 28 lety pořádání konference Sekundární osteoporóza
Vyskočil Václav - Plzeň

09.45 - 10.45

Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza a novinky v revmatologii

předsedající: Štěpán Jan, Suchý David, Růžičková Olga
1.
 
GIOP u revmatoidní artritidy
Růžičková Olga - Praha
2.

 
Vliv biologických a cílených chorobu modifikujících léků na kostní metabolizmus u pacientů s revmatoidní artritidou
Suchý David - Plzeň
3.
 
GIOP u systémových onemocnění pojiva
Sokalska-Jurkiewicz Magdalena - Praha
4.
 
Role vitaminu D u GIOP
Wenchich László - Praha
5.
 
Nová doporučení pro léčbu GIOP
Hořínková Jana - Praha

10.45 - 11.20

Evenity current state and future

předsedající: Palička Vladimír, Vyskočil Václav
6.
 
Evenity current state and future
Libanati Cesar - Loma Linda USA

11.20 - 11.50

Výživa jako podceněný aspekt léčby osteoporózy

předsedající: Rušavý Zdeněk, Müllerová Dana
7.
 
Sipping u pacientů s osteoporózou a malnutricí
Rušavý Zdeněk - Plzeň
8.
 
Osteoporóza a dieta
Müllerová Dana - Plzeň
9.
 
Revmatoidní artritida a střevní mikrobiom
Štěpán Jan - Praha

11.50 - 12.10

Coffee break

12.10 - 13.10

Sympozium společnosti Amgen

  15. let spolupráce společnosti Amgen s Vámi
předsedající: Palička Vladimír 
15´
 
Historie a rozvoj klinické osteologie v České republice a jak se na něm podílela společnost Amgen
Palička Vladimír - Hradec Králové
15´
 
Klinické zkušenosti s dlouhodobou terapií LP Prolia
Vyskočil Václav - Plzeň
10´
 
Moje první klinické zkušenosti s LP EVENITY
Pikner Richard - Klatovy
10´
 
Moje první klinické zkušenosti s LP EVENITY
Šenk František - Havlíčkův Brod
10´ Panelová diskuze

13.15 - 13.35

Sympozium společnosti STADA PHARMA CZ

předsedající: Šenk František
  Mění se postavení teriparatidu v léčbě osteoporózy?
Vyskočil Václav - Plzeň

13.35 - 14.10

Oběd

14.10 - 15.10
 

Diferenciální diagnostika bolestí páteře včetně osteoporotických zlomenin
a cílená rehabilitace

předsedající: Chaloupka Richard, Ostrý Svatopluk
10.
 
Diferenciální diagnostika bolestí páteře - pohled ortopeda
Chaloupka Richard - Brno
11.
 
Možnosti intervenční algeziologie v léčbě bolestí zad
Lejčko Jan - Plzeň
12.
 
Bolest zad z pohledu revmatologa
Voříšek Jan - Plzeň
13.
 
Akutní bolest zad – pohled neurologa
Ostrý Svatopluk - České Budějovice

15.10 - 15.40

Anti-osteoporosis treatment and cardiovascular diseases

předsedající: Palička Vladimír, Brunerová Ludmila
14.
 
Anti-osteoporosis treatment and cardiovascular diseases
Szulc Pawel - Lyon, France 

15.40 - 16.30

Nefrologický pacient v ambulanci osteologa

předsedající: Dusilová Sulková Sylvie, Mareš Jan, Šenk František
15.
 
Vitamin D v terapii - shody a rozdíly v osteologii a nefrologii
Pokorná Anita a kol. - Hradec Králové
16.
 
Spolupráce osteologie a nefrologie v konkrétní podobě a v příkladech z praxe
Dusilová Sulková Sylvie a kol. - Hradec Králové
17.
 
Renální projevy hypofosfatázie
Kutílek Štěpán - Klatovy
18.
 
Kdy a jak vyšetřovat u osteoporózy příštítná tělíska
Krčma Michal - Plzeň

16.30 - 16.50

Coffee break

16.50 - 17.20
 

Léčba bolesti optikou vedlejších účinků NSAID a analgetik v kombinaci
s antiresorpční léčbou

předsedající: Kozák Jiří, Lejčko Jan, Machart Stanislav
19.
 
Neurostimulační léčba u chronických bolestí zad
Kozák Jiří - Praha
20.
 
Současné principy používání opiodů v léčbě chronické bolesti
Lejčko Jan - Plzeň
21.
 
Opiody v léčbě chronické bolesti
Štengl Michal - Plzeň

17.20 - 18.10

Zajímavé případy z praxe/Nevyřešené případy

předsedající: Vyskočil Václav, Brunerová Ludmila, Rosa Jan
22.
 
Pacient s nízkou hodnotou ALP
Hrbek Martin - České Budějovice
23.
 
Bisfosfonáty indukovaná zánětlivá oční reakce
Pikner Richard - Klatovy
24.
 
Tumorem-indukovaná osteomalácie – překvapivá příčina mnohočetných fraktur a nízké BMD
Brunerová Ludmila - Praha 
25.
 
Hyponatrémie a osteoporóza
Raška Ivan - Praha 
26.
 
Mnohočetná osteolytická ložiska – kazuistika
Lokočová Eva - Olomouc

18.10 - 18.30

Zobrazovací metody – indikace a nové národní radiologické standardy

předsedající: Vyskočil Václav, Kasalický Petr, Pikner Richard
27.
 
Národní radiologický standard pro DXA – jeho výsledná podoba a komentář k jeho vzniku
Kasalický Petr, Pikner Richard - Praha, Klatovy
28.
 
Naše zkušenosti s popisy a klasifikací zlomenin dle Gennata pro Osteocentrum
Štajdlová Kristýna - Plzeň

18.30

Závěr prvního dne

 

 

 

Sobota 11. 5. 2024

08.30 - 12.00
 
Registrace účastníků
 

09.00 - 10.00

Vzácnější formy osteoporózy v dětském věku, hodnocení nálezů

předsedající: Mařík Ivo, Kutílek Štěpán, Bayer Milan
29.
 
Paradoxní mineralizace
Kutílek Štěpán - Klatovy
30.
 
Hypofosfatázie a její diferenciální diagnoza
Kutílek Štěpán - Klatovy
31.
 
Ortopedické léčení dětí s achondroplazií - perspektivy
Mařík Ivo - Praha 
32.
 
Neurofibromatóza, typ 1 – kazuistika: ortopedická léčba fibulární pseudoartrózy
Maříková Alena - Praha 
33.
 
Asymptomatická hypofosfatázie
Kutílek Štěpán - Klatovy
34.
 
Záhadný původ infantilní hyperkalciurie
Kutílek Štěpán - Klatovy

10.00 - 10.25

Novinky v terapii

předsedající: Rosa Jan, Michalská Dana
35.

 
Rizikové faktory osteoporózy u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu dlouhodobě léčených inhibitory aromatázy
Michalská Dana - Praha 
36.
 
Perspektivní přípravky pro léčbu metabolických onemocnění skeletu v dětském věku
Kutílek Štěpán - Klatovy

10.25 - 10.50

Sympozium společnosti Haleon Czech Republic

předsedající: Kasalický Petr
  Metabolizmus kostí a sport
Brunerová Ludmila - Praha 

10.50 - 11.10

Coffee break

11.10 - 12.10

Polymorbidní pacient – význam mezioborové spolupráce

předsedající: Holmerová Iva, Těšínský Pavel
37.
 
Case management u pacientů s kognitivním deficitem
Šnajdrová Zuzana - Praha 
38.
 
Geriatrické syndromy
Nováková Martina - Praha 
39.
 
Co nám může přinést geriatr u polymorbidního pacienta
Matějková Astrid - Pardubice
40.
 
Dezorientovaný starší člověk
Holmerová Iva - Praha 
41.
 
Malnutrice je častý a podceňovaný problém. Jak najít cesty k řešení?
Těšínský Pavel - Praha 
42.
 
Osteoporóza u chorých s rezistentnými formami systémových chorôb spojiva
Rybár Ivan - Bratislava

12.10 - 12.30

Populační screening

předsedající: Palička Vladimír, Pikner Richard
43.
 
Populační screening – přínosy a rizika
Palička Vladimír - Hradec Králové
44.
 
FLS - Sekundární  prevence zlomenin v roce 2024
Pikner Richard - Klatovy

12.30 - 12.50

Rizika dlouhodobé léčby

předsedající: Pikner Richard, Vyskočil Václav
45.
 
Kompletní a inkompletní atypická zlomenina stehenní kosti (AFF) 
Pikner Richard - Klatovy
46.
 
Oboustranná atypická zlomenina u pacientky léčené bisfosfonáty 
Vyskočil Václav - Plzeň

12.50 - 13.20

Varia

předsedající: Kasalický Petr, Brunerová Ludmila
47.
 
Kazuistika: pacient po žádoucí změně hmotnosti 
Dolejšová Milena - Plzeň
48.
 
Polymorbidní diabetický pacient s intersticiální plicní fibrózou a renální insuficiencí
Janovský Lukáš - Plzeň
49.
 
Primární hyperparathyreóza
Červená Jana - Plzeň

13.20 - 13.25

Ukončení konference


od 13.25

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena 10 kredity pro lékaře.