Témata

Lékařská sekce

 • Zajímavé případy z praxe
 • Diferenciální diagnostika bolestí páteře včetně osteoporotických zlomenin a cílená rehabilitace
 • Novinky v osteologické léčbě a změny indikačních omezení
 • Úloha praktického lékaře a gynekologa v léčbě osteoporózy
 • Léčba bolesti optikou vedlejších účinků NSAID a analgetik v kombinaci s antiresorpční léčbou
 • Nevyřešené případy
 • Zobrazovací metody – indikace a nové národní radiologické standardy
 • Nefrologický pacient v ambulanci osteologa
 • Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza a novinky v revmatologii
 • Rizika dlouhodobé léčby
 • Onkologická onemocnění a osteoporóza
 • Polymorbidní pacient – význam mezioborové spolupráce
 • Výživa jako podceňovaný faktor v komplexním přístupu k osteoporóze
 • Vzácnější formy osteopórozy v dětském věku, hodnocení nálezů
   

Sesterská sekce - ZRUŠENA

 • Význam odběru anamnestických dat, dotazníky pro pacienty
 • Densitometrie - technika, chyby a artefakty
 • Výživa a její význam, měření svalové síly
 • Praxe FLS v osteologické ambulanci
 • Fysioterapie a měření svalové síly a testy v osteologické ambulanci
 • Rizikové faktory a farmakologická anamnéze z pohledu DXA operátora
 • Specifické lokality měření a jejich validita a význam
 • Edukace pacientů u teriparatidu, denosumabu a romosozumabu
 • Problematika podávání parenterálních bisfosfonátů a infuzní léčby u pacientů s metabolickými chorobami
 • Problematika odběrů biochemie a markerů a cirkadiální rytmy
 • Zkušenosti s populačním programem
 • Zajímavé kazuistiky